Wednesday, May 22, 2024

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈ ၽွင်း ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၶိူင်ႈမိၼ်။ ဢဝ်မႃးတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၼၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလဵင်ႉၶဝ်ႈမူၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၵူၼ်ႈမၼ်း ၼၢင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 35 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပိုတ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်း မူႇၸေႊၼႆႉယူႇလႄႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈလူင်း ယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ် တူၵ်းမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵျွင်းၸၢၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလၢႆလင်ဢေႃႈ။ ၵၢမ်ႇလီ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းႁူဝ်ၼႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ တူၵ်းသႂ်ႇ ယွၼ်ႉၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉသေ တူၵ်းမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 9 ႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း