Sunday, April 14, 2024

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းငေႃ့ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈၶွၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆထင်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2023 ၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵၢင်ဝၼ်းၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃ့ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း  ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လုင်းၸၢႆးလဵၵ့် ဢႃယု 40 ပီ လူ့တၢႆထင်တီႈ ၊ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်း ဢႃယု 50 ပီ သမ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်တီႈမိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵမ်း၊ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈၶွၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 1 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၼႆ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵေႃႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄ့ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်။   ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO  ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ၼၼ့်   ဝၢႆးတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 မႃး  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ၼႆ့  ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 123 ၵေႃ့   ၼႂ်းၼၼ့် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 28 ၵေႃ့ ၊ ၼၢင်းယိင်း 36 ၵေႃ့ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 45 ၵေႃ့ ၊ လိူဝ်ၼၼ့် မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 240 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း