Friday, March 1, 2024

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း

Must read

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈယႂ်ႇပဵင်းၵူႈပီလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 6000 ပျႃး ပီၼႆ့ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 3000 ပျႃးၵူၺ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ် ၶိုၼ်းသိုဝ့်လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင်  ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်း 4-5 ၵူၺ် ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင်လႄႈ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ့် ယွၼ့်ၾိင်ႈၾႃ့လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၊ မူင်ႈတူၵ်းၼမ်လႄႈ ႁႅင်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်းၵေႃႈ ယွမ်းတူၵ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ့် ၶၼ်ၽုၼ်ႇလိၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆပုၼ်ႈလႄႈ  တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆ့ ႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း  ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့် ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈၵေႃႈ ၵႆ့ၺႃးၽူႈလၵ့် ၶဝ်ႈလၵ့်ဢဝ်ၵႂႃႇလႄႈ လူ့ယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ထႅင်ႈၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၶၢင်းပွင့်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း