Friday, March 1, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႄးဝႃႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်

Must read

တီႈဝဵင်းမႁႃႊၶျႆႊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးၼၼ့်  ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်  လၢၼ့်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ သမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ – မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၊ လၢၼ့်ႁဵတ်းႁၢင်ႈသေ ႁိမ်ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၵူၼ်းထႆးၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ၼၼ့် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ့် ထူပ်းႁၼ် လၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ယိင်းၸၢႆး  ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃ့ၵႅတ်းပၼ်  3 လၢၼ့်  ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ထႆးယူႇၼီႊယၼ်ႊ ပွၵ့်တႃႈသၢႆး ဝဵင်းမႁႃႊၶျႆႊ။

တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၊ ပဵၼ်ၸၢႆး 3 ယိင်း 4 ၊ ၼႂ်းၼၼ့် တႃႇ 3ၵေႃ့ၼႆ့ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသင် ၊ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃ့ မီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသေတႃ့  ၶဝ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်း ၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ့် မၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ဝႃႈ – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆ့ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်း၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈၵူၺ်း ၊ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်ႇလၢၼ့်တၢင်းၶၢႆ ၊ လၢၼ့်တၢင်းၵိၼ်၊ လၢၼ့်ယဵပ့်ၶူဝ်း ၊ လၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း