Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TWO

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းငေႃ့ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈၶွၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆထင်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2023 ၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵၢင်ဝၼ်းၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃ့ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း  ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img