Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်တၢႆ

Must read

ၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵူၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တၢႆ 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း KIA/KIO ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵၼႂ်း ၶွင်သိုၵ်းၶၢင် KIO တီႈမိူင်းဝီး လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉၵွင် 8 ၶွင်သိုၵ်းၶၢင် KIO ။ မႅၼ်ႈၽွင်းၶႃၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းလွႆၸၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းတႄႉပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။

သိုၵ်းလွႆလႄႈသိုၵ်းၶၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၼင်ႇၵၼ်မႃးသေတႃႉ ၽွင်းပီ 2022 သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းတၢင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၵေႃႈ တႄႇမီးပၼ်ႁႃ တီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းၵၼ်။

ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶၢင်တၢႆ 2 ၵေႃႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ KNG ဝႆႉဝႃႈ – မိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း တႄႇၵၢၼ်လွင်ႈၶႅၼ်ၼႃႈတီႈမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တႃႇတေၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈသေ ၶႅၼ်တေႃႇၵၼ် ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵၼ်ယွၼ်ႉၼႃႈတီႈ တႄႉ တိုၵ်ႉၸဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ယင်းပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းးမၢၼ်ႈ 200 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း