Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

KIO

သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းၶျၢင်း သိုၵ်းၶၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိုၼ်ႈထိုင် NUG

ဝၼ်းတီႈ 12 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIO/KIA ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူးထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG  ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 4...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇမၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်တၢႆ

ၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵူၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တၢႆ 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸၼ်မၢၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း KIA/KIO ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းပၢင်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ KIO တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 40 မိၼိတ်ႉ KIO ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈၸႂ် မၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ KIO ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း လူႉတၢႆ 50 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 30 ဝၼ်းသေတႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလၢႆလၢႆၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။  ဝၼ်းတီႈ 4/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင်/တပ်ႉမ 66  တင်း တပ်ႉမ 99 တပ်ႉၵွင် ၶမယ 352...

Latest news

- Advertisement -spot_img