Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။

Photo KK Youth–သဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းၸမ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶမ်ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း   ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၵူတ်ႇၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၶၢင်၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈတၢင်းၽႄလွႆသၢမ်သိပ်း တၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၵႃလႅင်။ မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းၼမ်ႉၵူတ်ႉထႅင်ႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႂ်ႈမွၵ်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ PDF ဢၼ်ဝႅတ်ႉလွမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွႆထွၼ်ပၼ် ယွၼ်ႉလူဝ်ႇတေႃႉၵူၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢႆ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမၼ်းၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၶဝ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ တီႈသိုၵ်းလွႆ။ ႁႂ်ႈသိုၵ်းလွႆ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ သိုၵ်းၶၢင်၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ PDF ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ထွႆပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သၢမ်ၸုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းထွႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ ႁိမ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ 7 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20 တႄႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႄႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသိုၵ်းၶၢင်၊ ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ PDF တႄႉ  ပဵၼ်တပ်ႉမ 77 ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း