Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

MNDAA

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ် – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်လႄႈ ၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ပၼ်ပိူၼ်ႈ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၽႂ်မီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်တင်းသဵင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွင်းငမ်းဝဵင်းၵွင်းၸၢင်ႉလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး - ထိုင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတင်း 2 ဝဵင်းယဝ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸီႉသင်ႇ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈ 6 ၶေႃႈ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢုပ်ႇၵုမ် တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းတႂ်ႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈထိုင် ဝၢႆႇမူင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႇ MNDAA သင်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈဢူလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ဢုပ်ႇၵုမ်သပ်းလႅင်းၼေလၢႆလၢႆလွင်ႈ - ပိူင်လူင် ၸိသင်ႇၵႂႃႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ 6 ၶေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶဝ်ၸီႉသင်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမီး 6 ၶေႃႈ-...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်၊ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ  ဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸႂ်ႉတိုဝ်းတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတင်ႈၵွင်ႈလူင် တီႈၵွင်းမိၵတႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

MNDAA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ

 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်သိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ လီႇၵျႃးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်ႈၵဝ်ႈၵၢင့်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး  

ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီ့ 30 ၼႆ့ၵႂႃႇ  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ့်ပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ယဝ့် - လီႇၵျႃးဝိၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၼႆ ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kongkang တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ဝႃႈ - ဝၼ်းထီ့ 28...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ - 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129...

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမွၵ်ႈ 300 ။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယေႃ...

သိုၵ်း MNDAA ယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶႄႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ မႃးတွႆႇၽၵ်းတူ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်လႄႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇတၢႆဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ဝၼ်းပုတ်ႉဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆသေ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉတင်းတူဝ်။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႂႃႇမီး ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်း MNDAA ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ဝၢႆးသေ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တီႈမိူင်းလႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NSPNC...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAAတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 12 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး 12 ၵေႃႉ တီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img