Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း  ၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း – တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးဝႅတ်ႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/6/2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIO, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAAတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 12 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽူႈၸၢႆး 12 ၵေႃႉ တီႈပၢင် သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း   

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ    ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊  ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇ/တီႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိူဝ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းလွႆ မႃး ၵဵပ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းလႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ႁဵင်ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ လုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇပၼ် ၽိူင်ၵျႃးသိူဝ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈ မိူင်းလႃး မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3000 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် SSPP ၸုမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊...

ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လူႉသဵင်ႈ

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈလႄႈၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း ဢႃယု 94 ပီ လူႉသဵင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 16/02/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း 40 မိၼိတ်ႉ The Kokang News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၽိူင်ၵျႃးသိူင်းၼႆႉ လူႉသဵင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။  ၶၢပ်ႈတူဝ်တႄႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းၶႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းယေႃ တၢႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်မူၼ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ ယၢၼ်မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA, MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပေႃႈလႄႈ မိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း...

ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသုမ်းၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸမ် 100 သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုတ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၼ်ႈတင်းၼမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kokang ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/12/2021  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 83 ၵေႃႉ။ ၽွင်းတေႃႉသူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၼူၵ်ႉၵူတ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပူ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 20 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ယွၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းပၼ်

သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ယွၼ်းၵူၼ်း တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈပၢင်းပူတ်းပွႆႇပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇ။ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ပူင်ဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ၼႆ့ ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ သူင်ႇၵူၼ်းပၼ်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 3 ၵေႃ့ တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း/ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ဢၼ်ၺႃးသၢင်ႉၼႆႉပဵၼ် ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့် တီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းၵူဝ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ-ပၢင်ႇသၢႆး ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး (ၵိဝ်ႇ ၵူတ်ႉ) ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ 3-4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈမူၵ်းထိူၼ်ႇ - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လူမ်ႇယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး...

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈ တၢင်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img