Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ် – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်လႄႈ ၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ပၼ်ပိူၼ်ႈ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၽႂ်မီးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်တင်းသဵင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း ႁိူၼ်းယေး ပၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶဝ် ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ
Photo by – The Kokang/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိုၼ်းယၢမ်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပႆႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်း ၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃၼႂ်းမူႇၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ”-

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (1) တင်းသဵင်ႈ ၸူဝ်ႈပႆႇဢွၵ်ႇ မၢႆမီႈၽွင်းငမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသေ သင်ႇၵိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ၊ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်လႄႈ ႁူင်းႁႅမ်း ပႃးၸဵမ် လွင်ႈ သိုဝ်ႉ/ ၶၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်း၊ လူဝ်ႇသၢင်ႈ၊ လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႆၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးထႅင်ႈဝႃႈ –  ၽူႈလႂ်ၽႂ် ယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃး မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၶၼ်ၽႂ်း ၵွၼ်ႇၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တေႃႇၵၼ် ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင် တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ၽွင်းငမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးၼႆႉ ၸီႉသင်ႇ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တင်းမူတ်း ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်ၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႄႈ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 607 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တႃႇသေႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်လုင်းပႃႉထေး ၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ တီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် ထိုင်တီႈတၢႆသေ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း