Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်ႈၵဝ်ႈၵၢင့်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး  

Must read

ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီ့ 30 ၼႆ့ၵႂႃႇ  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ့်ပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်ယဝ့် – လီႇၵျႃးဝိၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၼႆ ။

The Kokang- သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးပၢင်ၵုမ် ၸႅၵ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Kongkang တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ဝႃႈ – ဝၼ်းထီ့ 28 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် လႆႈႁွင့်ပၢင်ၵုမ်  ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း  ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ မိူင်းပေႃႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ မိူင်းၵူဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ့်တွၼ်း မၢႆ(1) သေ လႆႈၶိုၼ်းမႄး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵႂႃႇ  –  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ –  မႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးယဝ်ႉလီငၢမ်း၊  လႆႈသိုပ်ႇ ၸႅၵ်ႇၽႄ ယိုၼ်ဢၢပ်ႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်သေၼၼ့် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇလႆႈၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇတေၸၢင်ႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးယူႇၼႆ – ၼင်ႇၼႆ ။

တႄႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တႄႇပၢင်တိုၵ်း 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆ့ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈဢၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တူင့်ၼိုင်ၼၼ့် ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 70 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

 ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုတ်းလႆႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ထိ 3 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ ပိုၼ့်တီႈ ၵုၼ်လူင် ၊ ဝဵင်းၼမ့်ၽႃႈ(ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၊ မိူင်းၵူဝ်း ၊ ၽွင်းသႅင် ၊ ၼမ့်ၶမ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇသျိၼ်ႇၵျေႃႇ ႁိမ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိူဝ်းၼႆ့။ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆ့ၸိူဝ်းၼႆ့ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ( Non – CDM) ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ့် ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း