Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၸူၼ်ဢဝ် ပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ 3 လမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸႄႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇ ယွမ်းၶၢႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၸူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ပေႇႁူ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်ႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းယၢင်ႇ ယွၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸူၼ် ဢဝ်ပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 4 လမ်း။ ၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆၸူၵ်းဢဝ် ငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းတႆး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

“ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် တင်းၼမ်။ ၶဝ်ႁူႉယူႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းယူႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇတိၵ်းတိၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလင်ယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းဢုတ်ႇ 3 ၸၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလူႉၵွႆတင်းလင်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း