Thursday, June 20, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁဵင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်  ၼမ့်တွၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ  – ၶၢဝ်ႇ Asia News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။

ႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ  ၾၢႆႇလႃႈၼမ့် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတမ်းဝၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သႂ်ႇဝႆ့ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူ့ယဝ့်။ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈလၢႆႊသိၼ်ႊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းမီး 43 ဢၼ်၊  ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ မီး 126 ဢၼ် – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းဢၼ်လၵ့်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႈ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး  ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁႃ ၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး ၸင်ႇ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်လိူင်ႈၼႆ့မႃး – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆးၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ လိူဝ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁပ့်ႁႃပၼ်ၵၢၼ် 8 ဢၼ် ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆ့ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ-  ၶွမ်ႊပၼီႇတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတႃႇပၼ်ဝီႊသႃႊ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ – ဝႃႈၼႆ ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်  ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ့ မီးမွၵ်ႈ 4 လၢၼ့်ပၢႆ  ၼႂ်းၼၼ့် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း