Friday, March 1, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆ 3   

Must read

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တၢႆထင်တီႈ 3 မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:45 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇတၢင်း ၵျွင်းၽြႃးလေးမဵတ်ႉၼႃႇ တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမႃးသႂ်ႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼၼ်ႉ သေ မႃးတူၵ်းၸွမ်းတၢင်း ၵွၼ်ႇတေထိုင်ဝၢၼ်ႈပႃႇသိင်ႇၵျေႃႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတၢႆ 3 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လႆႈမႃး ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းပၢင် တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

“ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ႁၢၼ်ႇတေႃႇထိုင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ဝၼ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး လုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆးမႃးတၢင်းၵုၼ်လူင် – သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈဢေႃႈ။ လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ မႃးလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းထိူၼ်ႇသေ ၸင်ႇႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ်ႈဝဵင်း တီႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်း။ လိူဝ်သေၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇၶဝ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈဝဵင်းလႆႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လူင်းမႃးတၢင်း ၵုၼ်လူင် – သႅၼ်ဝီ ၵမ်ႈၼမ် တေမႃးႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီသေ လုၵ်ႉတီႈသႅၼ်ဝီၵႂႃႇလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ တေလႆႈၵႂႃႇတၢင်းထိူၼ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုင်ႉပဵင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃး ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉသေ လူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၵမ်ႈ သိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမၢင်ၸိူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လူင်းမႃးတၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း – ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ – ၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈၽွင်း ၶီႇၵႃး တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း