Monday, June 17, 2024

ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ – ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

- Subscription -
သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း
Photo by – Pa’O Youth Organization/ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း PYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၸၢၼ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၺႃးၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း100 ၵမ်း ပဵၼ်တီႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ – ပၢင်လွင်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊  ၼၢင်း ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ မီး 3,178 ပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်သေ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်ထိုင် 72,000 ပၢႆယဝ်ႉ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းၸူး ၼႂ်းထိူၼ်ႇ/ ၼႂ်းပႃႇလႄႈ ၼႂ်းထမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ မႆႈၸႂ်လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ။ တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၊ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ 570 လင် ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ 25 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း 13 လင် ၊ ၶူဝ် 4 လင် ၊ ႁူင်းယႃလႄႈ ႁွင်ႈယႃ 4 တီႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 617 လင် – ၼႂ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ႁႄႉ ဢိုတ်းထႅဝ်ၵႃး PNLA တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတင်း 2 ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း