Saturday, June 22, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ မိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းႁႆႈ၊ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းလႂ်၊ မၢင်ၵေႃႉသမ့် ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းလၢမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၸမ် 100 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 92 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇတီႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ 600 ပၢႆ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းသႃသၼႃ ၊ ႁူင်းယႃ ၊ ႁွင်ႈယႃလႄႈ ၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNLA ၼႆယဝ်ႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း