Saturday, June 22, 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢၵ်ႈၸႅၵ်ႇၾႆးၾႃႉၵွႆလႄႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၾႆးၾႃႉ တေၶၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၾႃႉၼႆႉ တေတႄႇၶၢတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၵႂႃႇ တေၶၢတ်ႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်မႄးၸၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယူႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းတႃႈ ၵုင်ႈ တႄႉဝႃႈ ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၵူႈဝၼ်း ပၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်မၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၸႂ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႅင်းထၢတ်ႈၵႅတ်ႉသ်သူင်ႇ ၸွမ်းလွတ်ႇ – ၸေႃးတိၵ (ဇောတိက သဘာဝ ဓာတ်‌ငွေႉပိုက်လိုင်း) – ဢၼ်သူင်ႇၵႅတ်ႉသ် ၸူးတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇႁဵတ်းၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ၵွႆဝႆႉလႄႈ တိုၵ်ႉမူၼ်ႉမႄးယူႇ။ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ။ ပၢႆလိူဝ် မႆႈယုင်း ၵေႃႈလိူင်ႇ လပ်းသိင်ႇလပ်းမိုတ်ႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ လႆႈမႆႈၸႂ်ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ် ႁၢႆႉ ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း