Wednesday, July 24, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃႇသွႆႈႁွမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇ မီးမွၵ်ႈ 2 ပၢင် ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၽွင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ တင်းတူင်ႇဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပၢင်ၶႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆးၼမ်ဢေႃႈ။ သင်ဢမ်ႇ ႁဵၼ်းဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်ၸိုင် ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ
Photo by – ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း/ ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မေႃသွၼ်မီး ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇသမ်ႉ တိူဝ်းဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်ႁဵၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ပၼ်ႁႃပီၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းမီး ဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ တိူဝ်းဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ။ တႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း လႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေပူင် သွၼ်ပၼ် ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လႆႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ  ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃး။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုၼ်းယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယဵၼ်သီႇမူတ်းၶႃႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 185 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 20 ၵေႃႉ ႁွင်ႈ ႁဵၼ်းမီး 4 ႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸၼ်ႉဢွၼ်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသွင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်သိုၵ်း 1027 ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ် မိုၼ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း