Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼႆ – ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/02/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝၢႆးလင် ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ တေတႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႃႈၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉၼိုင်ႈမႃးယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ဝၢႆးလင် ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ တႃႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉသွင်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း မႃးလၢႆလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉဢဝ် ၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2
သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

ယၢမ်းလဵဝ် ၼိူဝ်ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉလႂ် တေလႆႈပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 8 မိုၼ်ႇ ၸၢင်ႈၵူၼ်းသႂ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼႆ –  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင့် ဢဝ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်း ထိုင်တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၵေႃႈမီး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႃႈ – ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးလင် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုင်ႁႃဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း တိူဝ်းၼမ်မႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ၼႆ – ၸုမ်း BACS ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း