Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇ ၸၢႆႇပၼ်လႆႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႆႉၵူၺ်း

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းတႅၵ်ႇပၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ 5,443 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸိုင်ႈမိူင်း ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ 2,800 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 46 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ၊ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 16 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊသေ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း12 ဢၼ်တႄႉ ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ် 38 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵူၺ်း – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉမီး 29 ႁူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ3,228 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉ၊ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းထၢတ်ႈ 27 ႁူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉ 3,638 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸႂ်ႉ ထၢၼ်ႇ ႁိၼ်သေ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ မီး 2 ႁူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉ လႆႈ 180 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉသေ တင်းမူတ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉလႆႈ 7,184 မႅၵ်ႊ ၵႃႊဝတ်ႉ ဝႃႉၼႆသေတႃႉ – ပႆႇဝႃႈႁႅင်းထၢတ်ႈတင်းမူတ်း၊ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း။

လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၼႄးဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉၾၢႆႁႅင်ႈလႄႈ လႆႈတူၺ်းႁႅင်းၼမ်ႉသေ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇတဵမ်။ ႁႅင်းထၢတ်ႈသၽႃႇဝၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပိူင်လူင်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယႃႉႁူင်း/ သဝ်ႁႅင်း ထၢတ်ႈ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉတင်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈ ဢမ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း – ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈဢၢင်ႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈ ၾႆး 4 လိူၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတတ်းပႅတ်ႈသၢႆၾႆးၾႃႉတႃႇမေႃႈမီႊတႃႊ 4 သႅၼ်လုၵ်ႈ၊ လႆႈပူတ်းပႅတ်ႈမေႃႈၾႆးၾႃႉ 6 မိုၼ်ႇလုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵၢၼ်တတ်းၾႆးၾႃႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ပိူင်လူင် မိူင်းတႆး ဢၼ်မီးႁူင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႇ။ 

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုတ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ဢၼ်မီးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈသုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတၢင်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ပေႃးဝၼ်းၾႆးမွတ်ႇထပ်းၵၼ်ႁိုင် လၢႆဝၼ်းၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်တႄႉတႄႉ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမီးငိုၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇၶၢတ်ႈၼွၼ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ၊ ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၾႆး ၾႃႉၶၢတ်ႇႁိုင်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ – ၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း