Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းၶၢင် ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လမ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသွမ်ႊပရႃႊပွမ်ႊ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်တပ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 46 ဢၼ်ပၵ်း တီႈဝဵင်းသွမ်ႊပရႃႊပွမ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/05/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသွမ်ႊပရႃႊပွမ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

တွၼ်ႈတႃႇ တေယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသွမ်ႊပရႃႊပွမ်ႊတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈတိုၵ်းထႅင်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းထႅင်ႈ 2 ဢၼ် သိုၵ်းၶၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။  

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ – တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 1 တပ်ႉၸုမ်း 7 သိုၵ်းၶၢင် တူင်ႉၼိုင်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတႃႈယၢင်ၸုပ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵုမ်းဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉ ဝဵင်းၸႄႈၼႃး ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်ႇပီႇယမ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵုမ်းတၢင်းလုၵ်ႉဝဵင်း ပူႇတၢဝ်ႉမႃး။ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် တိုၵ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူဝ်လႆႈသုမ်းတပ်ႉလႄႈ ထႅမ်ႁႅင်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းၸႄႈၼႃး – ပူႇတၢဝ်ႉသေ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ယႃႈယႃလႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢတ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း