Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉပွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

Must read


ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

ႁွႆးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူၵ်းၼႂ်းသူၼ်


ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶမ်ႈဝႃး ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃးမီးတၢင်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၼႆသေ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉမိူင်းပႆႇလႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ။ မႅၼ်ႈၽွင်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇၼႂ်းသူၼ်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်မႃႇၾၢႆႇၶႂႃ လူတ်ႈပွင်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းႁူဝ်မႃႇၾၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈဢၼ်ၺႃး ၽေးၵွင်ႈၽေးမၢၵ်ႇသေတၢႆ တိုၵ်ႉမီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ဢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈယိုဝ်းၵႂႃႇ တပ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။


ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူႉတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းဢေးၵီႇ ဢႃယု 27 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ 291 ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ။


မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 12 ဝၢၼ်ႈလူင်ၼွင်ႁူင်း၊ တၢင်းၵႂႃႇၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်။ ၵူၼ်းၸဵပ်းမၢတ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး ။


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶူဝ်ၽိူၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵတ်ႉၵႃႈလႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးတူၵ်းသေ ပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ဢၼ်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးတိုၵ်းလုၵ်ႉယူႇႁုၼ်ႈႁုၼ်ႈ ။ လႆႈငိၼ်းသဵင်ရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆးၵႂႃႇၸွႆႈယူႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။


ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၾၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ သဵင်ၶိူင်ႈမိၼ် သဵင်တရူၼ်ႊၵေႃႈ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမႃးလၢႆလၢႆလမ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းသၢပ်ႇဝဵင်းပုၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း