Saturday, June 15, 2024

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်၊ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ  ဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၼမ်။

Photo : ႁၢင်ႈၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်းမူႇၸေႊၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸႂ်ႉတိုဝ်းတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတင်ႈၵွင်ႈလူင် တီႈၵွင်းမိၵတႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵွပ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတင်ႈၵွင်ႈလူင် တီႈၼိူဝ်လွႆ​​  ၺႃးတရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇဢေႃႈ ။ ၸွင်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၺ်း ” -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႉၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်၊ တိတ်းတေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ဝတ်ႉၵွင်းမိၵတႃႇ လွႆတိုင်ႊၶမ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢၼ်ၵႆတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း 1 လၵ်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းထမ်ႇမယူင်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵျွင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ပႆႇမီးၽႂ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိုင် သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၊ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႄႈပၼ်ၼႆ ၼႂ်းပိူင် ၵျီႊၼီႊပိူဝ်ႊ ၶွၼ်ႊပႅၼ်ႊသျိၼ်ႊ မီးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း