Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇတၢႆဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21 ဝၼ်းပုတ်ႉဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆသေ လုၵ်ႈသိုၵ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းပေႃႉထုပ်ႉဝႆႉတင်းတူဝ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵႂႃႇမီး ၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉ MNDAA ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵႂႃႇတေႃႉၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼႆလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၸင်ႇလႆႈႁူႉ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထၢမ်သမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်တေသပ်းလႅင်းၵူၺ်းၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်    ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ လုင်းတူးလွမ်ႇ ဢႃယု 40 ပီ ယူႇ 38 လၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၵေႃႈလႆႈတူဝ်တၢႆပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။  

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းၵွင်းလင်မၼ်း ၊ ဢူၵ်းမၼ်း လႄႈ ၼႃႈမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁွႆးပေႃႉႁႅမ်ဝႆႉ ပေႃးၵမ်ႇပေႃးမၢၼ်ႉ ။ ပေႃးတူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈၺႃးပေႃႉဝႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇတၢႆ   ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼႆႉသေ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ပႆႇႁၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၼႄသင်ဝႆႉ။ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇတူၺ်းၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃး။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်း ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ မၢင်ၵေႃႉထိုင်တၢႆ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း