Monday, July 15, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈလူႉတၢႆၵေႃႉ႞

Must read

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင်တင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ (လၢဝ်ႇၵၢႆး) မီးလွင်ႈလူႉ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈလႂ်ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်တေႃႇလွင်း။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈ 23/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင်တင်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ထၢင်တင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵမ်းလဵဝ်။ ပၼ်ႁႃမၼ်း လွင်ႈၶဝ်ႁိမ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ(လုၵ်ႈၶႃႉ)တေႃႇလွင်းၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼင်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ထၢင်။ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၸုမ်းလႂ် မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းလၢႆၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈပၢႆႈ မိူဝ်ႈ 23/6/2023

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်မႃး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၵၢင်ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

တင်ႈတႄႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇမိူင်းမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း (Casino)တင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ။  

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ႁၢၼ်ႉ KTV ၊ ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း