Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်း MNDAA ယိုဝ်းမႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၽၵ်းတူႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶႄႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉယိုဝ်း မိူဝ်ႈ 30/8/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ မႃးတွႆႇၽၵ်းတူ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်လႄႈ သိုၵ်းၶဝ်လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၽၵ်းတူ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉမႅၼ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၼႂ်းတႃႈမိူင်း ငႅၼ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ၵႂႃႇတွႆႇၽၵ်းတူတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၶဝ်လႄႈ သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းၽၵ်းတူလႅဝ်သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶေႃးဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၺႃးၸေႃႈတီႈမိုဝ်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း မိုဝ်းႁၢၵ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၼႆႉသေ လႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ တိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈတႃႈမိူင်းငႅၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်းၼႆႉ (ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း) မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မိူင်းၸီး ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ယူႇဝႆႉ။ တီႈဢိူင်ႇတႃႈမိူင်းငႅၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 290 ပၵ်းဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း