Thursday, May 30, 2024

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC  တႃႇ  3 ဝၼ်း

Must read

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 5 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ထူပ်းၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/8/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း NCA-S-EAO ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်းထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်း 5 ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ တေၸတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA 5 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶၢႆႇ ALP ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ၵမ်ႉထႅမ်တီႊမူဝ်းၶရေႊသီႊ DKBA ၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNLA-PC ၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။

ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈသင်လႆႈတႅတ်ႈတေႃး သေတႃႉၵေႃႈ လႅပ်ႈၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လႄႈ ဢုပ်ႇတႃႇ တင်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊ တရႄႊတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၼၼ်ႉၵွႆးယဝ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ တေပႃး။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵွႆး ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း NCA-S-EAO လႄႈ NSPNC ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ MNSP  တႄႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ  2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း