Sunday, June 16, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 9 ၵဵင်းတုင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဵင်းတုင်လၢႆၵေႃႉ  ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸွႆႈႁႃလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ (ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်)

ၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 သေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ  ။

- Subscription -

လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်သေ   ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ 4-5 ၵေႃႉလၵ်ႉပၢႆႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ဢွၼ်ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်၊ ယဝ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမေႃၸွႆႈသင်ၵၼ် ။ ၸူမ်ၵႂႃႇလႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈသေ  ၸင်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၵျေႃႇၽဵဝ်းဝိၼ်း ဢႃယု 15 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ9 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ၼမ်ႉၼွင်ဢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင် ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁုတ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႇ ၸႄႊဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼမ်ႉဢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉလိုၵ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ်ၼွင်ၵဵပ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၶုတ်းဢဝ်။ တီႈတႄႉမၼ်းတီႈၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ႁူၺ်ႈဢၼ်မီးၼမ်ႉဝႆႉသေယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းၶွပ်ႇ ႁေႉၼမ်ႉဝႆႉႁေ ဢဝ်ၸႂ်ႉ တႃႇႁူတ်း ၼမ်ႉႁူတ်းၼွင် ။တၢင်းလိုၵ်ႉမၼ်းမီးမွၵ်ႈ 9 သွၵ်ႈ ၼႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 17 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉတၢႆ တီႈၵေးၼမ်ႉယၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁိုင် 10 ဝၼ်းပၢႆ ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢၼ်လႆၸူး တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးလူင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း