Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယူႇပွၵ်ႉ 3 ၊ ဝၢၼ်ႈသပျေႇတိတ်ႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်လႆႈ ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း ပလိၵ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ၶီႇႁိူဝ်းမႃး 2 လမ်း ။ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်သေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ 4 ၵေႃႉၵႂႃႇၵမ်း လဵဝ် ။ ၽွမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင် ဢဝ်လိပ်းဢဝ်လႅင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၺႃးတီႉယွၼ်ႉသင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းယင်းဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ”  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးလုၵ်ႈယိင်း ဢႃယု 18 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 15 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးၽႂ်ၶဝ်ႈထူပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ယုလၢႆႇတိၼ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် JMC- Innlay လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၵႃးၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၼ်းမူၺ် (ၼိၼ်းသီႇ) ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းၼွင်ႁဝ်း ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း။ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁွတ်းလူင်ၵႂႃႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵေႃႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း PDF ၼႆသေ ၺွပ်းၵႂႃႇ ” -ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၵျူၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ။ လုင်းၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢႃယု 60 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈတၢင်ႇႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၼ်းမူၺ်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇပွႆႇလွတ်ႈၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း