Wednesday, June 19, 2024

တႃႇၸၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇ

Must read

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵွႆး။

ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG လႄႈ PDF ၵမ်ၼမ်ၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃၼႃႇသိုၵ်း ၶႂ်ႈပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢဝ်ၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လူၺ်ႈမီးသုၼ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၾၢႆႇမိူင်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၾၢႆႇၶိူဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉထႅင်ႈလႃးလႃးယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ထႃႈဢမ်ႇပႃးမၢၼ်ႈသေၾၢႆႇၾၢႆႇ ပႆႇတင်ႈတူဝ် ဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇလႆႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၶွင်ထႅမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဝႆႉၵွႆး။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ လွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶႂ်ႈၸႂ်တႄႉ ပွႆႇႁႂ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈတႄႉ မိူင်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ပဵၼ်လၢႆၽိတ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၾၢင်ႉႁူႉ ယုပ်းၼဵတ်းၵေႃႈ မီးမႃးယူႇ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ၼဝတ ၼဢၽ ပုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ယၢမ်ႈတၵ်ႉတိူၼ်မႃးယူႇ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး မႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၶႂ်ႈမၢႆထိုင်တႄႉ ဝႃႇတၸိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၶိူဝ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈၵဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉၵွႆၵွၼ်ႇ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်မိူၼ်ၼၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ  ပေႃးဝႃႈၼႆ တေဢမ်ႇၽိတ်းၶႃႈၼႃ။

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ တေႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈလပ်းႁူလပ်းတႃလၢတ်ႈ ပဵၼ်လိူင်ႈႁိမ်ဢႃၼႃႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ NUG – CRPH ၶဝ်ၵူၺ်းၼႆၵေႃႈယႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈၵႅင်း၊ မိူင်းၶျၢင်း ၊ ယၢင်းလႅင် ၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် လူႉႁၢႆတၢႆ မူၺ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေဢဝ်ပၢႆႉသင်ႇ သုပ်းတၢင်ႇမုင်းႁူဝ် ၶဝ်ၶႃႈလႃႇ။

သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႄႈ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသၼ်လွႆတူင်ႈပဵင်းသေ ဢုပ်ႇလူၼ်ႉလူင်ၵႂႃႇ ၼင်ႇၾႆးမႆႈလၢမ်းပႃႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။တၢင်ႇတိူင်းတၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈ လိူင်ႈတီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆၵၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈ လိူင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် လိူင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်း လိူင်ႈၶၼ်ငိုၼ်းၼမ်ႉငိုၼ်းတူၵ်းယွမ်း လွင်ႈၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ႁိူၼ်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႉယွၼ်ႈၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်မူတ်း ၼင်ႇထူပ်းၼႃႈတႃႁၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ။

ၸင်ႇၼၼ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပူၼ်ႉၶွပ်ႇပူၼ်ႉလႅၼ်ဢၼ်ဝႃႈ သွင်ၾၢႆႇသွင်ၸုမ်း ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢၼ်တေၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႉပုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႄးတေဢမ်ႇမီးၽႂ်ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၼႆ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိူတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းပၢၼ်မဢလ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် လႆႈၸႂ်ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၵလလတ တပ်ႉပူတ်းပွႆႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး 14 ပီၼၼ်ႉ ယင်းပိၼ်ႇဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈ ယိုဝ်းၶိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼၼ်သေတႃႉ ၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉႁႃႉ ပႆႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼႃ။ KNU ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNPP ယၢင်းလႅင် CNF ၶျၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း K3C ဢိၵ်ႈပႃး ABSDF တႅဝ်းႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 88 လႂ် PDF လႂ် ၸဵမ်တင်း   KNDF လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵွႆး ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႉတေႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ပေႃးတူၺ်းၾၢႆႇမိူင်းၼႆၵေႃႈ NLD ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ CRPH -NUG- NUCC- PRCF ၸိူဝ်းၼႆႉၵွႆး ၸုၵ်းတင်ႈၾၢႆႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလုမ်းလုမ်း။ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ SAC ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယုမ်ႇတူဝ်လူၼ်ႉလိူဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တေသိုပ်ႇၵွၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလႆႈယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။

ၸင်ႇၼၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ် ၸင်ႇတွပ်ႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ – ဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းတႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈထီႉၼိုင်ႈ လူဝ်ႇယွၼ်းယိုၼ် ႁႂ်ႈၵမ်ႇၽႃႇႁူႉဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

တူၺ်းၸွမ်းၼႃႈၾႃႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ သိုပ်ႇသၢင်ႈလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ လၢႆးပွႆႇႁႂ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်းလဵဝ် ပၼ်ႇပုတ်ႈငမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းထႆးၼႆၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းပႃႇတီႇဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉလႂ် ဢမ်ႇႁိုင်သင် မိူင်းလၢဝ်းသမ်ႉ တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸုမ်းဢေႊသီႊယၼ်ႊမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႃႇ SAC ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈၼႃ။

ပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂၢတ်ႇဝႅတ်ႉဢဝ် SAC ယွမ်းတူဝ်သေ သုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူင်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၾၢႆႇသိုၵ်း ႁႅင်းမိပ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမိူင်း ႁႅင်းမိပ်ႇၾၢႆႇမၢၵ်ႈမီး ႁႅင်းမိပ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်ၵူၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ႁႅင်းမိပ်ႇၶွင်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ ႁႅင်းမိပ်ႇၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈႁိပ်ႇမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ၸင်ႇ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း