Tuesday, May 21, 2024

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်  

Must read

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 85 ယႂၼ်ႊ (ငိုၼ်းၶႄႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ပျႃး။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇယဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ – လၢဝ်ႇၵၢႆး – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် မီးႁႅင်းၸႂ်တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼႆႈၼႆႉ မီးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႃႈ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးတင်ႈယူင်ႇၸၢၵ်ႈၶဝ်ဝႆႉတီႈၼႆႈသေ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၶဝ်တေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်ၽွင်ယဝ်ႉ သူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵမ်းလဵဝ်။ 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ႁဝ်းၶႃႈၶၢႆလႆႈ 85 ယႂၼ်ႊ ၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပိတ်း/  ၵၢၼ်ႉ လွၵ်ႈပိူၵ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇသေ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆ ထိုင်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ်ၸိုင် 1 တၼ်ႊလႆႈ 700 ယႂၼ်ႊ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ လႆႈၶၢႆ 27,000 ပျႃး – 28,000 ပျႃး။ ပီၼႆႉ လႆႈၶၢႆ 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 40,000 ပျႃး (ငိုၼ်းၶႄႇ) 85 ယႂၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

“ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉၶိုၼ်ႈ။ ပီၵၢႆ လႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်ႉ/ လွၵ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ထူင် လႆႈၸၢင်ႈ 800 ပျႃး။ ပီၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ 1,000 ပျႃး။ ပီၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃး 200 ပျႃး။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ပေႃးၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇသူၼ်မႃးယဝ်ႉ တၢင်ႇၶၢႆၸူး တီႈယူင်းၸၢၵ်ႈမၼ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မႃးတႄႉဢေႃႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ တီႈၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ – လၢဝ်ႇၵၢႆး – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (လိူၼ်ႁႃႈ) ယဝ်ႉ တႄႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မႃး။ ပေႃးၽတ်းၽဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၽုၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉၼႆႉသမ်ႉ တေဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။  

မိူဝ်ႈပီ 2020 – 2021 ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ပီ 2020 – 2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇၶဝ် လႆႈပွႆႇသူၼ်ႁၢမ်းပႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တူင်ႈ – ပဵၼ်တူင်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ဢိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွႆႈတႄႉ ၶႅၼ်းၸႂ်ယူႇ မိူဝ်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တၼ်းလႆႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၽွင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ – မိူင်းတိင်) ၼႆႉသမ်ႉ 100 ယႂၼ်ႊ 4,9500 ပျႃး – 50,000 ပျႃး – 51,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၵေႃႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 85,000 ပျႃး။ ပီၵၢႆ 70,000 ပျႃး ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း