Sunday, April 14, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ

Must read

 ၽွင်းၶၢဝ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈသင် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁေႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႃၼေႃႇႁႃမႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၶၢႆ  ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉၶၢဝ်းၼေႃႇ ၶၢဝ်းႁဵပ်း သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းမႃးၶၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။  ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သမ်ႉမီးတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉ။  ” –  ဝႃၼႆ။

- Subscription -

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉမင်းလႄႈ မိူင်းငေႃႉ၊  TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃမႆႉ တၢင်းပုၼ်ႉၼႆ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆ  ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းႁႃၼေႃႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈႁၢမ်ႈၼႆ မိူၼ်ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းဝႆႉ ။ မၼ်းမႃးယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဢေႃႈ ။ ပေႃးၵႂႃႇထိူၼ်ႇလႄႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ပၼ်ၼႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၵေႃႈၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးလႆႈငိုၼ်းသမ်ႉဢေႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃၼေႃႇ ၊ ႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းသေၶၢႆ။ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ တႃႇတေ ၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉထုၵ်ႇႁၢမ်ႈလႄႈ ၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆးႁႃငိုၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ လႆႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေယူႇဝႆႉလႄႈ တႃႇၸၢႆႇၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈၾႆး တႃႇၸၢႆႇၵႃႈတီႈယူႇတီႈသဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇငိုၼ်းဢေႃႈ။ပေႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 7-8 ႁဵင်ၵူၺ်း ပေႃးႁႃၼေႃႇဝႃႇ မႆႉဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈၼိုင်ႈလႂ် 1 မိုၼ်ႇ 2 မိုၼ်ႇဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပေႃးတေယူႇလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၸွႆႈၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁိုဝ်ႉ  SSPP ႁိုဝ်ႉလၢတ်ႈပၼ်တီႈ  TNLA  ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၽွင်ႈ ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တေမိူဝ်းႁိူၼ်းမိူဝ်းယေးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ။ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၺႃးၽဝ်ယဝ်ႉ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ႁိူၼ်းပေႃးၽင်ႉပေႃးၵွႆယဝ်ႉ၊ တေဝႃႈ ယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆၵေႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ႁေ ႁႂ်ႈမီးလွတ်ႈလႅဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႇ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေၵမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵေႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တႃႇတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆထႅင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ တႃႇၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မႃးၶၢႆလဵင်ႉတွင်ႉ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်သေတႃႉ ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇတႄႉ လူင်းၵဵပ်းသိုဝ်ႉၼေႃႇ သိုဝ်ႉႁဵပ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈပီလႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼမ်ႉယၢဝ် ၵေႃမႆႉၸလွမ်း ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း