Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေပၢႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်လူင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မိူဝ်ႈၼႆႉ 30/8/2023

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးလမ်းၼိုင်ႈလႄႈတင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးပၢႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃး ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႆႈ ထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးပၢႆႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မိူဝ်ႈၼႆႉ 30/8/2023

ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ။ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢၼ်ၵူတ်ႉၶၢႆ 26 လၵ်းလႄႈ ယၢၼ်မူႇၸေႊ 36 လၵ်း ။ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉ မီးဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 ပၵ်းဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်မူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ႁၼ်ၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ် 3-4 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိုင် ဢမ်ႇလႆႈ တေၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵမ်းလဵဝ်။

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 3-4 ၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ် ၶဝ်တေ ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵမ်းလဵဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း မႃးတူင်ႉၼိုင်မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင်။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။  

“ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉ။ ယူႇႁိူၼ်း 4-5 ၵေႃႉ ၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးထၢမ်ၵမ်းလဵဝ်၊ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ မႃးယူႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉ ၶဝ်မႃးယွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ။ ၶဝ်ယွၵ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၺႃးၵိၼ်ၶီႈသူမ်ႈၵူႈၵမ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ သင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇတႄႉယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇသႃႇ ”- ၽူႈယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ၽၵ်းၵႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင် ၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇယဵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈသူႉၶိၼ်းတႃႇ၊ ၼမ်ႉၽၵ်းလိူၼ်း၊ ၼမ်ႉၶၢႆ၊ ယိၼ်ႇၵွႆးတွင်ႇ၊ တပ်ႉၶလယ 123 ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း