Sunday, October 1, 2023

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇ  ။

Photo : ႁၢင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉလမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် လၢႆၵမ်းယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇႁႃႉ သိုၵ်းတၢင်းတႂ်ႈယိုဝ်းႁႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵႆဝၢၼ်ႈႁဝ်းယူႇ ။ ႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း လွႆတေးမိူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ၾၢႆႇလင်လွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈသိုၵ်းမႃးတဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးလႄႈ ၵိုတ်းပႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းဢမ်ႇပၢႆႈလႆႈၶႃႈ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇ ထိင်း ႁိူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇထိင်း ပေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇမူတ်းၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းယေးႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ်တီႈၵႆၵႆဝၢၼ်ႈ။ပေႃးမႃးတိုၵ်းၵၼ်ၸမ်တီႈၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ မီး 7 ပွၵ်ႉသေ လင်ႁိူၼ်း မီး 400 ပၢႆ ။ လုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃး ယူႇဢိူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၼႆႉ ပႃးၵွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႇ ပၼ်ႇယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ။ ပေႃးမုင်ႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယူႇၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းလႄႈ ၼႂ်းတပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ဢမ်ႇသူႈဢွၵ်ႇမႃး ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်ၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ ပွၵ်ႉၵၢင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း