Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

MNDAA

ၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိပ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမူႇၸုမ်း သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈမီး    ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပွတ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းတူဝ်းၵဵတ်ႉ ဢေႊသျုႊဝေႃႊ ၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA,...

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၽဝ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽဝ်ပႃး တပ်ႉ ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ -...

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ/လႃႈသဵဝ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2021 ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်းၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA, သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းလွႆTNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ၼႆႉမႃး မီးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။  ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img