Sunday, May 26, 2024

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

Must read

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။ 

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ဢဝ်မႃးတၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တင်းလၢႆ လႆႈၸႂ်မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။ 

- Subscription -

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈဝႃႈ – လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇၼႂ်းပၢင် ၵုမ်လူင် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ တေၶႅမ်ႉမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈ ပႃးမႃးလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေပႆႇထိုင်တီႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်း SSPP ၊ မိူင်းလႃး NDAA ၊ တဢၢင်း TNLA၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ ဝႃႉ UWSP၊ ၶၢင် KIA၊ ယၢင်းလႅင် KNPP လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တွၼ်ႈ တႃႇ သိုၵ်း SSPP မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ ဝႃႉ UWSP တႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ဝႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈၸုမ်း လိူဝ်သေ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈၶဝ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉသေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းယူႇ  မီးၶေႃႈသင်လၢႆလၢႆ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တင်း 3 ၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 51 ၶေႃႈသေ တၢင်ႇ ထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်သင်မႃးလႄႈ ထိုင်မႃး ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်သႂ်ႇပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ပႃးသေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ သပ်းလႅင်းၼႄထႅင်ႈဝႃႈ –  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ၶဝ်တၢင်ႇမႃး တင်းမူတ်း မီး 51 ၶေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းသၽႃး ၵူၺ်း ၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢဝ်မႃးတၢင်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ  – ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-21/8/2020 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈ 3 ။ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉ 1 လႆႈၸႂ်မူႇပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 15 ၶေႃႈ၊ ၶၵ်ႉ 2 လွင်ႈတႃႇတေဝၢင်းၽႅၼ်လႄႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငၢၼ်းၵူႈ ၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဝၢႆးပီ 2020 တင်းသဵင်ႈ 8 ၶေႃႈလႄႈ ၶၵ်ႉ 3 သမ်ႉ လႆႈၸႂ်တႃႇ တမ်းပိုၼ်ႉပိူင် ၾႅတ်ႊတရေႊ 5 ၶေႃႈ ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ 88  (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းသၢင်ႈၽွၼ်းလီၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ(DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇႁူမ်ႈတုမ် LDU လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း