Tuesday, June 18, 2024

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Credit to MOHS လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

- Subscription -

 မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ 477 ၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

Credit to MOHS လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/8/2020 ပႃးၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီႁူႉဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၵူၼ်းပဵၼ် မၢႆ 477 (ၼၢင်းယိင်းဢၼ်မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်) ၼႆႉၼၼ်ႉမီး 6 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၽယႃးၽိဝ်ႇ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢီႊရႃႊဝတီႊ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼၼ်ႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ (Lock Down) ဝႆႉ။

ၶဝ်တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး။ ဢမ်ႇမီးပိုၼ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊမျိၼ်ႉတဵင်း  ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈထုၵ်ႇ ၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ႁွတ်ႈထိုင်ႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၼႂ်ၼႆႉၶႃႈ။ – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to သံလွင်သွေးချင်း- ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်းသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မၢႆ 652

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ  ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၸွပ်ႇထၢမ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 656 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈမီး 349 ၵေႃႉသေ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 6 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်ႈမီး 11 ၵေႃႉ။ တႃႇ 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်းသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း