Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Covid- 19

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 31 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈမီး 31 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉတၢႆမိူဝ်ႈၼႆႉ   ၽူႈယိင်း  2 ၵေႃႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမႃး ၵူၼ်းယူႇပွၵ်ႉ 12 လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ 8 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/7/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၼမ်ႉၶမ်းပုင်ႈသုင် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႈသင်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 5/7/2021 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်ႊတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ် လူႉတၢႆၵေႃႈထပ်းၵၼ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉတႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ5/7/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆး တင်းမူတ်းမီးထိုင် 92 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ  6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။ “တလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ...

RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီ

ပီၼႆႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 940 ပၢႆ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ   ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 930 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 937 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူႈၵေႃႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 တင်းမူတ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႈလၢႆး ၵူႈၵေႃႉ  ၽႂ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းလႃး ၽႂ်ပႆႇလႆႈမႃး ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ သင်ဝႃႈ...

ႁႅင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ၵဵင်းမႆႇ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီ၊ ႁႅင်းငၢၼ်းတၢင်ႇၻၢဝ်ႉ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈပွႆး တၵ်းလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈပေႃႈလဵင်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း (ပွႆးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ OTOP) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021...

ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉထုင်ႉပဵင်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်  ပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ...

တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈ သိုပ်ႇ ၵၵ်းတူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24-25 ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးထိုင် 25...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 170 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 174 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မီး 128 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တင်းၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီးၵူၼ်းၸပ်း 96 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈမႃး ၺႃးၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2020  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမီး 1194 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16 ၵေႃႉ။  ၼႂ်း 16...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ပီၼႆႉ ဢမ်ႇလူင်းမိူင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်း

ပီၼႆႉၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) တေဢမ်ႇလူင်းဢႅဝ်ႇမိူင်း  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး   ပေႃးလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ   ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ လူင်းၵျွင်း ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈလႄႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူႈပီ၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ။   ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လွင်ႈပၢင်း...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img