Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၼမ်ႉၶမ်းပုင်ႈသုင် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႈသင်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

Must read

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 5/7/2021 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်ႊတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ် လူႉတၢႆၵေႃႈထပ်းၵၼ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉတႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ။

Photo Credit to N.K Youth – ႁၢင်ႈ Lockdown ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ5/7/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆး တင်းမူတ်းမီးထိုင် 92 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ  6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

- Subscription -

“တလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီး 90 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ ။ ယေႈဝၼ်းထိုင်ႈ 10 ၵေႃႉပၢႆ။  ဢၼ်တၢႆသမ်ႉ တင်းဢၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢႆတင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးပွၵ်ႈၼႆႉ လၢမ်းဝႆးႁႅင်းၼႃႇ ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ  ဢဝ်ၸႂ်ႁူႉသေ ယူႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ မၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 7 တေႃႇထိုင် 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်လၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ တေဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလၢၼ်ႉသင် တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်၊ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈမေႃယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် ဢဝ်ၸႂ်ႁူႉသေ ၵၵ်းၶင်တူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 လိူၼ်ၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူႈဝဵင်း ။   ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၸမ် 2000 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး  20 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဝဵင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလႄႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း