Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 930 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 937 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Right Way News- ၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တီႈၼိုင်ႈ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 937 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 573 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 100 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 472 ၵေႃႉ။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းမူတ်း မီး 214 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်း ယႃ 118 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 94 ၵေႃႉ။ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တင်းမူတ်းမီး 150 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 4 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 146 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆပႆႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 126,345 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2,728 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃဝႆႉ 14,069 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 109,548 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း