Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 170 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ပွတ်းတွၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 174 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by ဖြူစင်နှလုံးသား -ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁိူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/10/2020

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မီး 128 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တင်းၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း  RDT Test သမ်ႉ မီး 46 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 174 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်တီႈသုတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 57,935 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 14,405 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 42,178 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,352 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း