Sunday, June 16, 2024

ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉထုင်ႉပဵင်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

Must read

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်  ပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။

Photo Credit to IPRD Mong Ton -လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တၢင်းၶဝ်ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း၊  ဢဝ်ၶိူင်ႈ RDT ၵူတ်ႇထတ်း  ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉ တၢင်း မိတ်ႉထီႉလႃႇ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃး ၊  ႁၼ်ၺႃးမႅၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉဢၢၼ်း  တေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝိၼ်းမျၢတ်ႉဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်လုၵ်ႉတၢင်းမၼ်းတလေးၶိုၼ်ႈမႃး တေမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၵူၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ။  ဢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 66 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးတႄႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး  လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉ  ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေၶိုၼ်ႈမႃး။ မိူၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်းဝႆႉ၊ မိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်၊  မိူင်းလၢဝ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ်၊ မီးၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ဢၼ်တေႃႉတၢင်းပဵၼ်မႃးၼႆႉ” – ၵူၼ်း  မိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်   ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်း ယႃမိူင်းတူၼ် သေ တေဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇထိုင်ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း (Lab) တီႈတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ။  ၵူၼ်းၸိူဝ်ဢၼ်ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈ Q ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မိူင်းတူၼ်ဝႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း