Saturday, June 22, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေသိုပ်ႇယူႇႁိုဝ်တေလိုဝ်ႈၵၢၼ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုဝ်တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းတွပ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ ပႂ်ႉတူၺ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႄ ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉ 2 ၶေႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တေဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ဢႃယုတဵမ် 60 ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2016 ပူၼ်ႉမႃးသေတႃႉ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊  ဢိင်ဢဝ်ပၵ်းပိူင်တပ်ႉသိုၵ်း သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း  သိုပ်ႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်မႃးလိူဝ်ထႅင်ႈ 5 ပီ။ ၼႂ်းပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢႃယုတေတဵမ် 65 ယဝ်ႉလႄႈ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုဝ် တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဢၼ်သႃႈၼၼ်ႉတေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလူးၵွၼ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

  ပိူင်ငဝ်းပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတွၼ်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းသေ ၼႂ်း တွၼ်ႈၵၼ် 7   မတ်ႉတႃ 342 ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ   ၸွမ်ၸိုင်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေမွပ်ႈပၼ်ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

 “ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႃႇတေလိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉမူႇပိူင်တႅတ်ႈတေႃးလီငၢမ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်တေမႃးတႅၼ်းတီႈမၼ်းၼႆႉတေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ။တေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်မၼ်းၵူၺ်း ” ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတေသိုပ်ႇယူႇႁိုဝ်တေလိုဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈယၢမ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵျပၼ်ႊ ဢသႃႊႁိသျိၼ်ႊပုၼ်ႊ ဝႃႈ – တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၶႃႈတႄႉ တေဢဝ်တူဝ်ထူပ်းဢၼ်ၶႃႈမီးမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။   

 ၸွမ်းၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1956 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 3။ ပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်တၢၼ်းသူၺ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2011။ ထိုင်ပီ 2013 ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သေႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်တပ်ႉသိုၵ်းမႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း