Saturday, July 20, 2024

ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Laboratory တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 800 ပၢႆ

Must read

ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် (Lab) တီႈတူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 860 ၵေႃႉတႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈလၢမ်းမႃးၼမ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/11/2020 ဝၼ်းလဵဝ်  ႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Laboratory) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  438 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 288 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် 134 ၵေႃႉ ၊ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း 860 ၵေႃႉတႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- ႁွင်ႈ Lab ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

- Subscription -

 တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 400 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသူင်ႇပၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီး 201 ၵေႃႉ။ မိူင်းသူႈၼမ်ထိသွင်မီး 74 ၵေႃႉ၊   လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉမႃးမီး 27 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 24 ၵေႃႉ၊ သီႇသႅင်ႇ 16 ၵေႃႉ၊   ပၢင်လွင်း 38 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် 5 ၵေႃႉ၊   မိူင်းၼၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ မွၵ်ႇမႆႇ 8 ၵေႃႉ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ လၢင်းၶိူဝ်း 1 ၵေႃႉ၊ လွႆလႅမ် 29 ၵေႃႉ၊ လၢႆးၶႃႈ 4 ၵေႃႉလႄႈ ႁူဝ်ပူင်း 6 ၵေႃႉ  ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ ၵဵင်းတုင် 9 ၵေႃႉ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 201 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယွင်း 52 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 26 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 288 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်သူင်ႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းတီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူၼ်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 860 ၵေႃႉ လွင်ႈဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႉဢမ်ႇတႄႉၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လႄႈဝၼ်းတီႈ 28/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 85,205 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,714 ၵေႃႉ၊ ယႃ ၶႅၼ်း 64,645 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1,846 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း