Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵဵင်းတုင် ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထူပ်း ႁၼ်မႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 6 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၊ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉ။

Photo by – Owner/ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ RDT ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

- Subscription -

Dr. လိၼ်းထုၼ်းဢူး ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် Positive ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးဢႅဝ်ႇလေႇ တီႈၵဵင်းတုင် ၸွမ်းပေႃႈမႄႈမၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၸွမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း တင်းမူတ်းၶဝ်မႃးၸွမ်းၵၼ် 6 ၵေႃႉ။  ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈလေႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်း 31 ၵေႃႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉတႃႇဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 17 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃတႄႉ မီး 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 85,205 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,714 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 64,645 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,846 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း