Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီးၵူၼ်းၸပ်း 96 ၵေႃႉယဝ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈမႃး ၺႃးၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။

Photo by ဖြူစင်နှလုံးသား -ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁိူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/10/2020

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2020  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမီး 1194 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16 ၵေႃႉ။  ၼႂ်း 16 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈ။

- Subscription -

ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၶဝ် 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵူၺ်း။   ၼၢင်းယိင်းတႄႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ် Positive ။  ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Negative ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵိဝ်ႇၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈ ပိၵ်ႉႁပ်း Lockdown ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပွၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈမႃးသေ မႃးၵုမ်း တူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ဝၼ်းထူၼ်ႈ 14 ၼၼ်ႉၸင်ႇ ၶေႃႈတွပ်ႇလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း မိူင်းတႆး ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 16 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) 7 ၵေႃႉ၊ သီႇသႅင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ၊ မူႇၸေႊ 4 ၵေႃႉ၊ သီႇပေႃႉ(ၼမ်ႉလၼ်ႉ) 1 ၵေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး 1 ၵေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၼႂ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃမိူင်းပဵင်း မိူၼ်ၵၼ်  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 96 ၵေႃႉ (ပွတ်းၸၢၼ်း 63 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 23 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 10 ၵေႃႉ) ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ 52 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး 44 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

တေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 41,008 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 18,859 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 21,144 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,005 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း