Saturday, June 15, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူႈၵေႃႉ

Must read

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 တင်းမူတ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႈလၢႆး ၵူႈၵေႃႉ  ၽႂ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃး

ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းလႃး ၽႂ်ပႆႇလႆႈမႃး ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ သင်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်သေ မႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼေလႄႈ သင်ဝႃႈပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတႄႉတႄႉၼႆၸိုင် တေမီးသူးပၼ်ၽူႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႈ 300 ယႂၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၾၢႆႇတၢင်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 24/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇၶမ်း 32 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ မီး 29 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 61 ၵေႃႉ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းလႃး ပႆႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 သေၵေႃႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းဝႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇမိူင်းလႃးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႃး မႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူႈၵေႃႇသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2 ယူႇ -လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း