Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 940 ပၢႆ

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ   ။

Photo TGI Youth- လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 7 ၵေႃႉ  ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 944 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ။ တႃႇ 4 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ တႃႇ 3 ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈ ၸၢမ်ႇထုၼ်းတူၼ်ႈတီး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဝူၺ်ႇဝူၺ်ႇမုၼ်ႇ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  – ယၢမ်းလဵဝ်တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းယူတ်းယႃတူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉ 40 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းမႃးတီႈပလိၵ်ႈ မီး 19 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

(ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး မၢႆ 18 တူၼ်ႈတီး တႃႇ 3 ၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊ ထူပ်းဝႃႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ယူႇတီႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ လႆႈႁၼ်ပလိၵ်ႈဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။)

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 944 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ၼမ်သေတီႈသုတ်း မီး 580 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။  ပွတ်းႁွင်ႇ 214 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 150 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး  ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၸိုင် ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်၊ ႁႂ်ႈငိူင်ႈဝႄႈတီႈၵူၼ်းၼမ်၊ ၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်း၊ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆး ယူႇလီမိူင်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉသတိၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း