Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။

Photo Credit to IPRD . Mong Tong :ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢႆသိုပ်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းသၢတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 74 ၵေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 50 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၊ ပၢင်းတရ၊ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်။ ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉမီး10 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႈ၊  ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇမီး 8 ၵေႃႉ။

ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ သမ်ႉ ၼႂ်းပွတ်းၸၢၼ်းမီး 30 ပၢႆ၊ ပွတ်းႁွင်ႇမီး 10 ပၢႆ လႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ယူႇလီၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းသေ လူင်းႁူင်းယႃမူတ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 မီး 1 ၵေႃႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တီႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်။ ၸဝ်ႈၵႃးမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇဢၼ်ပဵၼ်သၢႆလဵဝ်ၵၼ်  ၼၼ်ႉတႄႉ ပၢႆးယူႇလီၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်တေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ မေႃယႃလူင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ  မိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး ဝႆႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး 36025 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆမီး 880 ၵေႃႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း