Saturday, June 15, 2024

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ပီၵူၺ်ႈထႅင်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇပုင်ႇ ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆယူႇသဝ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

Photo by ၵူၼ်းပုင်ႇဝူဝ်း- မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈၸဵင်ႇပီး ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်မူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းၸဵင်ႇႁူဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပႃႈၸဵင်ႇပီး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ 3 လုၵ်ႈ ပႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေ မီးထႅင်ႈ လၢႆလုၵ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်သိူင်ႇဝႆႉၸွမ်းၸွၵ်ႉႁူဝ်ႉ ၊ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ယိူဝ်ႈယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆ တေဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးလိုမ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႆႉ တီႈၼိူဝ်ၵွင်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉလူး” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၾင်ပႅတ်ႈ  ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၸၢမ် ၵူၼ်းပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈၼႆႉ 3 လုၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇတေမီးထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီ  မႆႈၸႂ်ၵၼ် တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်မူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႄႈၵူဝ်ၵႂႃႇၶုတ်းၺႃးမႅၼ်ႈဢၼ်ၾင်ဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်ႁႆႈလႅၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်ၵွင်ဝႆႉ (ႁိမ်းႁေႃၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ) ၼႃႈဝၢင်း ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး (တီႈပွၵ်ႉ 4) တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင် သွင်လုၵ်ႈ မူၵ်းဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3000 ၵေႃႉ။  ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း